Back to Top

Blokhuispoort wordt verwarmd met biomassa

Vanaf het najaar van 2016 zal de Blokhuispoort worden verwarmd met biomassa in plaats van gas.

De Blokhuispoort zal dan het grootste monumentale pand zijn dat met biomassa wordt verwarmd.

Biomassa is energie opgewekt door verbranding of vergisting van bijvoorbeeld hout, gft-afval en mest. De energie stoot niet veel CO2 uit en het raakt nooit op. Het gebruik van biomassa voor de verwarming van de Blokhuispoort is onderdeel van een landelijk plan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om monumenten te verduurzamen.

Het Friesland College in Leeuwarden werkt mee aan de uitvoering van de plannen.