Back to Top

Downtown Café een samenwerking tussen Neushoorn en Tromptheater

TrompTheater en Neushoorn gaan vanaf volgend cultuurseizoen samenwerken. Gezamenlijk presenteren ze het concept: “Downtown Café”. Met Downtown Café wordt de talentontwikkeling in Leeuwarden en omstreken gestimuleerd. Beide locaties worden ingezet tijdens een concertreeks van veertien avonden.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereiding van Downtown Café 2019/2020, waarbij Neushoorn de volledige preproductie op zich neemt en TrompTheater de postproductie. Een van de unieke elementen van Downtown Café betreft het filmen van het optreden. Als een band optreedt bij Downtown Café, krijgen zij een audio- en filmregistratie aangeleverd van deze show. Hiermee kan een band zich in de markt zetten en ontwikkelen op meerdere vlakken. Het café is ook voorzien van eten, dit wordt verzorgd door de kok van Tromptheater/Kattencafé PoesPas en de cliënten van Rondomzorg.

Rondomzorg is een kleinschalige instelling die diverse vormen van beschermd en begeleid zelfstandig wonen, woonbegeleiding, uitdagende dagprogramma’s, thuisondersteuning en basis-ggz biedt. Een van de dagbestedingsplaatsen van Rondomzorg is het TrompTheater. Door middel van cultuur wil Rondomzorg haar cliënten een plek bieden waar ze met plezier komen zodat er weer een goede reden is om ’s morgens de deur uit te gaan. In haar programmering legt TrompTheater de focus op nieuw talent.

Onder het motto ‘Care for Culture’ verwachten beide organisaties elkaar te kunnen aanvullen en versterken als het gaat om profilering, uitwisseling van expertise en het bieden van ruimte voor talentontwikkeling en zelfontplooiing. Een groot team van stagiaires, vrijwilligers en medewerkers van Rondomzorg/TrompTheater en Neushoorn werken daarom samen aan Downtown Café waarmee zorg, onderwijs en cultuur samenkomen.